Zahrady obytných domů

Obytné zahrady u rodinných domů a okolí obytných souborů rodinného typu, umožňují svým vhodným řešením a funkcemi rozšířit vlastní obytný prostor o plochy zabezpečující, jak fyzické, tak duševní potřeby člověka. Zahrada tak vytváří logické pokračování a rozšíření obytného prostoru. Při řešení formy rodinných zahrad je vždy kladen důraz na charakter stavby, specifika prostředí a konkrétní požadavky investora, které se dle možnosti promítají do konečného návrhu. Klíčovou fází řešení celkové koncepce zahrady je modelace navrhovaných úprav ve 3D vizualizaci. Jedná se o velmi výpovědnou a čitelnou metodu sdělení představ architekta o navrhované koncepci, při které jsou velmi žádoucí aktivní vstupy budoucích uživatelů prostoru.
___________________________________________________________________________________________________________

PODZIM A ZIMA JE IDEÁLNÍ OBDOBÍ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZAHRADY

___________________________________________________________________________________________________________