Vytyčovací plán, řezy, detaily

Vytyčovací plán - je souhrnem údajů umožňujících přenesení navrhované situace do skutečnosti, tedy její vytyčení a postupnou realizaci. Součástí jsou rovněž řezy terénem a detaily.