Plán krajinářských úprav

V krajinářském návrhu chápeme krajinu jako funkční celek, ale také jako místo, které zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu života místních občanů, jelikož je neodmyslitelnou součástí jejich domova. Krajina jako taková hostí rovněž celou řadu druhů rostlin, živočichů a hub. Krajinářský plán má za úkol všechny tyto aspekty zohlednit a navíc vytvořit určitý estetický rámec .