Osazovací plán

Osazovací plán - je souborem údajů o počtu, druhu, charakteru a konkrétním umístění rostlinného materiálu v řešeném objektu.