Výkresové části

Zajištění jednotlivých výkresových částí projektové dokumentace a jejich rozsah vždy závisí na dohodě s investorem a konkrétních potřebách při realizaci. Vždy však je prvním krokem důkladná úvaha investora o funkcích, které má řešený prostor plnit. Na základě těchto informací a vypracování nezbytných příloh pro stavební řízení (pokud je záměr bude vyžadovat) je vypracována projektová dokumentace, která se skládá z následujících částí:

3D vizualizace - klíčová fáze řešení celkové koncepce zahrady, jedná se o velmi výpovědnou a čitelnou metodu sdělení představ architekta o navrhovaném prostoru

Vytyčovací plán - je souhrnem údajů umožňujících přenesení navrhované situace do skutečnosti, tedy její vytyčení a postupnou realizaci. Součástí jsou rovněž řezy terénem a detaily.

Osazovací plán - je souborem údajů o počtu, druhu, charakteru a konkrétním umístění rostlinného materiálu v řešeném objektu.

V krajinářském návrhu chápeme krajinu jako funkční celek, ale také jako místo, které zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu života místních občanů, jelikož je neodmyslitelnou součástí jejich domova. Krajina jako taková hostí rovněž celou řadu druhů...