Fotogalerie

Obytné zahrady u rodinných domů a okolí obytných souborů rodinného typu, nebo veřejné, obchodní i firemní prostory umožňují svým nápaditým řešením a funkcemi rozšířit prostor o plochy zabezpečující, jak fyzické, tak duševní potřeby uživatelů a zároveň, v případě obchodních a firemních objektů, rozšířit dimenze poskytovaných služeb a funkcí. Při řešení formy řešeného objektu je vždy kladen důraz na charakter stavby, specifika prostředí a konkrétní požadavky investora, které se dle možnosti promítají do konečného návrhu.