3D vizualizace

Klíčovou fází řešení celkové koncepce zahrady je modelace navrhovaných úprav ve 3D vizualizaci. Jedná se o velmi výpovědnou a čitelnou metodu sdělení představ architekta o navrhované koncepci, při které jsou velmi žádoucí aktivní vstupy budoucích uživatelů prostoru. Při vytváření zahrady se tak budoucí uživatel stává spolutvůrcem celkového řešení. U některých typů řešených ploch a území většího rozsahu se jedná zejména o vkreslování navrhovaných úprav do fotodokumentace stávajícího stavu.