Ing. Tomáš Horský

autorizovaný architekt

pro obor zahradní a krajinářské architektury

  • Návrhy zahrad rodinných domů a obytných souborů
  • Návrhy veřejných, firemních a obchodních ploch
  • Návrhy ozelenění komunikací, vodních ploch, toků a rekreačních areálů
  • Návrhy izolační zeleně výrobních i nevýrobních objektů
  • Návrhy krajinářských úprav regionálního rozsahu, lesoparků
  • Zpracování konceptů výsadeb obcí, generely zeleně
  • Zpracování dendrologických průzkumů, oceňování dřevin
  • Autorský dozor, poradenská činnost
  • 3D vizualizace